TOP chia sẻ lợi nhuận DLC - Quý 2 TOP chia sẻ lợi nhuận DLC - Quý 2

[tintuc]

TOP chia sẻ lợi nhuận DLC - Quý 2TOP Nhà Phân Phối đạt chia sẻ 7% doanh số DLC Việt Nam Quý 2


(Chương trình Promotion Quý 2/2014. Trích 7% Doanh số Toàn quốc của DLC Việt Nam chia sẻ cho Nhà phân phối đạt doanh số nhóm 2000PV - 3000PV/tuần liên tục 4 tuần trong tháng 5/2014).


* Chúc mừng Nhà phân phối xuất sắc:

TOP chia sẻ lợi nhuận DLC - Quý 2

+ Manager. Lê Thị Bé Hai

Đạt doanh số 2000PV 4 tuần (doanh số Manager)
Chia sẻ 7% (mức 1) doanh số toàn quốc của Công ty DLC Việt Nam Quý 2


Manager. Phạm Minh Hùng

Đạt doanh số 2000PV 4 tuần (doanh số Manager)
Chia sẻ 7% (mức 1) doanh số toàn quốc của Công ty DLC Việt Nam Quý 2


Manager. Đinh Thị Kim Dung

Đạt doanh số 2000PV 4 tuần (doanh số Manager)
Chia sẻ 7% (mức 1) doanh số toàn quốc của Công ty DLC Việt Nam Quý 2


* Chúc mừng Nhà phân phối xuất sắc:

+ Pearl Manager. Phạm Thị Thu Nghĩa & Phạm Nguyễn Hồng Phúc

Đạt doanh số 3000PV 4 tuần _ 2 line Manager
Chia sẻ 7% (mức 2) doanh số toàn quốc của Công ty DLC Việt Nam Quý 2

Pearl Manager. Trịnh Chung Thực

Đạt doanh số 3000PV 4 tuần, 1 line Pearl Manager và 1 line Manager
Chia sẻ 7% (mức 2) doanh số toàn quốc của Công ty DLC Việt Nam Quý 2

[/tintuc]