Ruby Manager. Thực TC Ruby Manager. Thực TC

[tintuc]

Ruby Manager. Thực TC


Nhà phân phối Trịnh Chung Thực xuất sắc đạt cấp bậc Ruby Manager (Quản lý kinh doanh Hồng Ngọc) tại DLC Việt Nam trong Quý 3/2014, là 1 trong 2 Nhà phân phối đầu tiên của DLC Việt Nam đạt cấp bậc Ruby.

Diamond Lifestyle Corporation
[/tintuc]