Voucher ưu đãi 10% Voucher ưu đãi 10%

[tintuc]
Voucher ưu đãi 10%

Voucher ưu đãi 10%


Hoà cùng không khí thi đua đạt Chương trình ATM thưởng nóng và du lịch quốc tế, DLC Việt Nam còn hỗ trợ thêm cho quý NPP và Khách hàng bằng Voucher ưu đãi 10% áp dụng trong tháng 07/2014. Khoản ưu đãi này khích lệ NPP dễ dàng đạt thành tích để nhận thưởng ATM và khuyến khích Khách hàng trải nghiệm cùng một lúc nhiều dòng sản phẩm mới và chất lượng của DLC.


* Quy định để nhận được ưu đãi:

+ Mua vào Mã số tối thiểu 500PV sẽ được tặng 1 voucher
+ Voucher có hiệu lực giảm giá 10% cho đơn hàng tiếp theo
+ Không giới hạn số tiền mua đơn hàng tiếp theo
+ Đơn hàng chỉ có giá trị khi mua bằng chính Mã số trên voucher
+ Giá trị khuyến mãi được tính dựa trên giá trị hàng hoá trước thuế
+ Thời gian áp dụng voucher đến hết tháng 08/2014

Voucher ưu đãi 10%

Diamond Lifestyle Corporation
[/tintuc]